Kαθώς οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται στον δρόμο απεξάρτησης από τον #λιγνίτη στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης, η στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη!
📢Για αυτό παρουσιάζουμε σήμερα τη νέα μας μελέτη για τη βιώσιμη τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία η οποία
👉 έχει στόχο την στήριξη της περιοχής και την αντιμετώπιση της ανεργίας θέτοντας ως προτεραιότητα την ενεργειακή εξοικονόμηση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων
👉επικεντρώνεται στην παροχή εναλλακτικών, αξιόπιστων και προσιτού κόστους λύσεων για τις περιοχές της Πτολεμαΐδας και Κοζάνης και
👉 προτείνει ένα βασικό σενάριο με ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προώθηση μίας βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλική λύσης, αξιοποιώντας μίγμα διαφορετικών τεχνολογιών.
👉 Προσφέρει τη δυνατότητα απεμπλοκής των λιγνιτικών ή άλλων μονάδων παραγωγής από την παροχή αξιόπιστης, βιώσιμης και προσιτής παροχής θερμικής ενέργειας.
You can follow @WWFGreece.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: