Kenapa sakit hati sangat tunjuk gambar ni? Apa tujuan? Nak kata dia tak ikut SOP ke? Kenapa dengki sangat?

Untuk menangkis cubaan menghasut memebenci kerabat, ini adalah thread kebenaran kenapa kerabat tak perlu ikut SOP KKM. https://twitter.com/azmirliberty/status/1330174279888023556
1. Kerabat raja di Malaysia adalah simbol ketua agama dan bangsa Melayu. Sebagai simbol tentu la mereka faham tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Dan tak sewenang-wenangnya sengaja langgar peraturan dan SOP. Tentu la mereka ada sebab tersendiri kenapa tak pakai mask.
2. Umum mengetahui kerabat raja di Malaysia (dan juga PM) ada pelindung dan pendidinding dayang telah "dipagar" oleh pengamal ilmu ghaib terkenal.
3. Kerabat raja di Malaysia ni jika diletusuri asal usul keturunan dari Sulalatus Salatin, asalnya dari sistem dewaraja,... (mostly... kind of) iaitu dari keturunan dewa. Ikut logik ni dah tentu la bukan sahaja kebal dari undang-undang, tapi juga penyakit.
Kita rakyat ni tak tau rahsia yang dipegang kerabat Melayu Malaysia. Bukan senang nak jadi simbol dan ketua agama. Mereka ni kalau tampar Tambak Johor pun boleh bergegar, kau apa tau?
You can follow @sicfallacy.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: