Ada seorang makcik tua datang mengadu di pejabat zakat baru-baru ni. Katanya bantuan kewangannya dikurangkan ke RM50 sebulan. Dia sedih sebab ia tak mencukupi.

Bila disemak, bantuan beliau sepatutnya RM350 sebulan.

Persoalannya di mana baki lagi RM300 tu?
Bila disiasat, rupa-rupanya kad ATM beliau dipegang oleh anak lelakinya. Dia yang bantu keluarkan duit zakat ibunya setiap bulan.

Dia juga yang bagitau, bantuan zakat telah dikurangkan.

Walhal dia yang ambil duit tersebut. Sedangkan dia bekerja dan sihat tubuh badan.
Apalah perasaan mencuri duit ibu sendiri hingga menyusahkan hidupnya. Kasihan si ibu tu berjimat untuk makan berbulan-bulan.

Duit zakat. Duit yang HARAM dimakan selain asnaf yg lapan.

Nasib baik bantuan sewa rumah terus ke tuan rumah. Kalau tak, memang dah kena halau.

Itulah.
Sebelum orang bertanya, kenapa cuma dapat RM350 sebulan?

Aku dah jelaskan banyak kali sebelum ini. Biasanya itu cuma bantuan kewangan. Ada banyak lagi bantuan lain yang biasanya mereka dapat bergantung kepada keperluan. https://twitter.com/acaiijawe/status/1133486666717454336?s=20
You can follow @acaiijawe.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: