Birleşik Krallık istihbaratının İkinci Dünya Savaşında Türkiye'yi nasıl takip ettiğini göstererek, akılları sıra attıkları başlık eşliğinde Türkiye'ye bugün için bir mesaj vermek istemişler. https://twitter.com/rusembturkey/status/1318234264425713666
Birleşik Krallık'ın katı bir Rus karşıtı tutumu var. Türkiye'nin de katılaşan Rus karşıtı tutumunu Birleşik Krallık ile bir işbirliğine yormak tarihsel açıdan doğru olabilir.
Ayrıca Birleşik Krallık istihbaratının başındaki kişinin Türkiye'de kıdem kazanmış, kariyerinin başarı eşiğini Türkiye'de aşan ve akıcı Türkçe konuşabilen biri olduğunu biliyoruz.
Lakin ortada bir gerçek var ve o gerçek şu; Türkiye'nin Rusya karşıtlığı ne Birleşik Krallık ne Amerika ne de AB ile açıklanacak türden değildir.

Zira bu ülkeler Rusya'yı dost olarak görseler bile Türkiye rakip ve tehdit görmeye devam edecektir.
Türkiye'nin Rusya'yı rakip olarak görmesi herhangi bir istihbarat yönlendirmesi ile gerçekleşmiyor. Hiçbir istihbarat Ruslara İdlib saldırılarını yaptırmıyor, onları Libya'da karşımıza çıkarmıyor, Rusların Ermenistan'a silah yardımı yapmasını sağlamıyor. Ruslar kendi yapıyor.
Rusların yapmış olduğu bu işler de elbette Türkiye'nin tehdit algılarında birinci sıraya oturmalarına sebebiyet veriyor.

Köşe yazarlığı niteliğinde "Erdoğan'a gizli belge" ile istihbarat oyunları yapacaklarına ortak zemin aramaya çalışsalar daha iyi olur.
Ortak zemin aramıyorlarsa Türkiye tabii ki de Birleşik Krallıkla da işbirliği yapar, AB'yi de Rus tehdidine karşı uyarır; Kuzey Avrupa'ya, Polonya'ya yönelik diplomatik vizyonlar üstlenir; Kafkasya'da da hazır fırsatını bulmuşken sonuna kadar gider.
Gerçek şudur ki, Rusya; Türkiye'ye karşı daha önce hiç olmadığı kadar ters yakalanmış durumda.

Özellikle Kafkasya'daki Türk lehine ilerleme, Ukrayna ile büyük işbirlikleri, Türkiye ve AB ilişkilerindeki belirgin yumuşama gibi etkenler Rusya'yı ilk defa bu kadar terste bıraktı.
Ancak tabii ki de buradaki aslan payı Kafkasya'daki ilerlemelerde.

Ayrıca Türkiye'nin gözlem noktalarını boşaltarak İdlib'te de bir hat müdafaasına geçmesi olumlu.

Hatırlarsınız, bu gözlem noktaları kararı alınmadan önce İdlib hakkında bir uyarı yapmıştık.
Demiştik ki, Türkiye Rusya'ya karşı asimetrik bir savaş uygulamalı ve karşı karşıya gelmekten kaçınmalı. Rusya'ya karşı uyguladığı asimetrik savaşın vitesi arttıkça Ruslar kızacak bu yüzden İdlib'te gerekli önlemler alınmalı.
You can follow @bureauofeconomy.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: