Kisah suami isteri (Ayah Long) ni, teringat satu kes kat Mahkamah Syariah dulu.

Suami isteri hidup bahagia >8 tahun dgn anak-anak. Bila isteri pindah tempat kerja baru & ada kawan2 baru, mereka hasut bagitau suami dia sepatutnya kena begitu begini.

Akhirnya, isteri minta cerai.
Bayangkan sebuah keluarga yg bahagia bercerai, disebabkan idea baru tentang 'keluarga bahagia' dan 'pasangan ideal' milik orang lain.

Itu ke yang kita semua cuba capai?

Hakikatnya, setiap rumahtangga ni berbeza-beza. Tak sesuai untuk kita, mungkin ia sesuai untuk orang lain.
Takde satu tafsiran yang 'fit' untuk semua orang.

Kita ada pelbagai karakter, budaya, bangsa & agama yang mempengaruhi cara hidup kita.

Ada masalah dengan pasangan? komunikasi dan berbincang dengan baik. Penyelesaian berbeza-beza.

Itulah.

(Dah kahwin 10 tahun).
You can follow @acaiijawe.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: