My first thread for @sidharth_shukla @ishehnaaz_gill #SidNaaz ♥🌼
From Sid's Pov ✨ :

Pehle farak nhi pdhta tha
Kyunki aanjaan the tum

Par ab tumhari har baaton se farak pdhta hai
Kyunki jaan ho tum 🌼
Safar bada mushkil tha
Par us har choti ladayi ke baad
Jab tumhe apne baahon mein leta tha
Toh sukoon sa mehsus hota tha 🌼
Haa maana main bada hu tumse
Par tumhare saath bchpana karene mein bhi
Mujhe sukoon milta tha 🌼
Tumhe parkha
Aur us har ek baar jab jab socha tum haar jaogi
Tab tab tumne mujhe galat sabit kiya tha 🌼
Naazuk si ho dikhne mein
Par meri us har ek ladayi ke beechme
Aane se tumhe koi nhi rok paata tha 🌼
Jaha logon ne khel rachi thi
Tumne waaha pyaar se
Mujhe apna sab kuch dedia tha 🌼
Samajhti kam thi tum
Paar mujhe har baar galti krne pe
Meri maa ki tarah samjhaya tha 🌼
Ab farak nhi pdhta log kya kehte hai
Kyunki kho nhi skta tumhe
Kyunki pehle aanjaan the tum
Par ab meri jaan ho tum 🌼
You can follow @samixglam.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: