Tüm ülke pazar sabahı Ermenistan'ın azeri köylerine saldırısı ile uyanırken kavganın en önemli sebebini Dağlık Karabağ meselesini anlatayım...
Azerbaycan ile Ermenistan'daki Karabağ’daki çatışmalar 1988’de Sovyet döneminde başladı. Bu dönemde Azeri nüfus göçler nedeniyle yüzde 20’ye kadar geriledi. 1991’de bölgede kalan Azerilerin boykot ettiği referandumda Ermeniler, Azerbaycan’dan ayrılma yönünde oy kullandı...
Ermenistan’ın da desteğiyle Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı ilan edildi. uluslararası toplum tarafından tanınmadı. Savaş başladı. İki ülke dağlık karabağ sorunu nedeniyle 20.000’den fazla kayıp verdi.Yaklaşık bir milyon insan zorla göç etmek zorunda kaldı...
Dağlık Karabağ çatışmaları başlamadan önce varolan bazı kasaba ve köyler tamamen terk edildi harabeye döndü.1994 yılında minsk grubunun da araya girmesiyle 2 ülke ateşkes imzaladı. Bugün Azerbaycan topraklarının yüzde 14’ünden fazlası halen Ermenistan’ın işgali altında...
Karabağ meselesinin en acıklı hali Hocalı katliamıdır. Azeri resmî kaynaklarına göre, 1992'de Ermeni güçleri 25 Şubatı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kasabasının giriş ve çıkışını kapadılar şehri abluka altına aldılar şehir vahşeti yaşadı o gece toplam 613 Azeri öldürüldü...
Eski Başkanı Sarkisyan,araştırmacı Thomas de Wall ile yaptığı röportajda: Azerbaycanlılar Ermenilerin sivil halka karşı katliam yapmayacağını düşünmekteydiler. Biz bunu azerbaycanlılara şaka yapmadığımızı göstermek amacıyla ibret olsun diye yaptık...
Bu arada minsk grubu defalarca sorunu çözmek istemiş Azerbaycan'ın haklı olduğunu Ermeniler'in haksız olduğunu 94'ten bu yana dile getirseler de Ermenistan süreçte Ermeni Lobisi Rusya Fransa'nın desteğiyle bu süreçte anlaşmaya yanaşmadı...
Büyük devletlerin başka bir oyun sahası da maalesef Dağlık Karabağ... Sonuç olarak ortada paylaşılamayan topraklar anlaşamayan ülkeler var. Masada çözüm olmuyor sahada hiç olmuyor...
He Kenan Taş sen nerden biliyorsun derseniz. Bir süre önce Azerbaycan'a gitmiş Bakü'den 400 km uzaklıktaki Dağlık Karabağ bölgesine girmiş ve 3 gün boyunca tek başımıza 5N1K için haber hazırlamıştık
Dipnot: basın gezisi değildi...
You can follow @esaskenan.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: