ฟลัดคลิประยะไกล เนื่องจากติ่งพิแตมแล้ววิ่งหนีพิแตมขึ้นมาดูพิมิว เลยต้องเกาะรั้วด้านหลัง เข้าไปไม่ทัน เหนื่อยแต่มีความสุขมาก 555
🎵 คนที่คุณก็รู้ว่าใคร 🎵 ของพี่แสตมป์ (ถ่ายครึ่งหลังมาเพราะครึ่งแรกบ้งมากค่ะ 555 โปรดให้อภัยข้าน้อยด้วย ฮืออ)
#CatMewIfYouCan #MewSuppasit #cattshirt7 #StampApiwat
🎵 คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหน 🎵
#CatMewIfYouCan #MewSuppasit #cattshirt7
(แทรกนิดนึง 555)
พม : ร้อนแบบนี้ต้องทำยังไง?
ทุกคน : ถอดเสื้อ ถอดเลยๆๆๆๆ
.
ทุกคนตามใจเมนแหละ เมนอยากทำอะไรก็ให้เค้าทำไป เราก็อย่าไปขวางเค้าาา 🤭
.
#CatMewIfUCan #MewSuppasit #cattshirt7
🎵 ฤดูร้อน 🎵
#CatMewIfUCan #MewSuppasit #cattshirt7
🎵 Season of You 🎵 (ตัดมาแต่ตอนท้ายเพลง) พี่มิวร้องเพลงแบบไม่มีดนตรีนี่คือเพราะมากๆเลยนะ พูดตรงๆว่าเทียบกับก่อนหน้านี้ ตอนนี้เสียงพี่เพราะขึ้นมาก คือรู้เลยว่าต้องฝึกหนักมาก ขอบคุณที่ทุ่มเทและทำมันออกมาอย่างดีมากๆนะคะ รักพี่มิวนะ 💖
#CatMewIfUCan #MewSuppasit #cattshirt7
You can follow @mayyuwadee.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: