Hold ON guys!
Twitter decide nahi krta ke fans loyal hein ya nai
Season 11 mein twitter pe sirf shilpa the
Hina just troll hoti the
but Aaj shilpa kahai nazar b nai ati ha
Hina ne apne kam se alag fan base banai ha
aaj hina zaida famous ha
So grow up all.. logo ko bash krna band kro sab jo move on ho ray han
ya #BB14 dekhy gan..
#BB ki base pe fans hamesha nahi rehte
ab fan bane gan Work ki base pe
Sab log #SidNaaz ke ache kam ki pray kro
and jo b kam ata ha dono ka unko jam ke support kro
Real and Reel life ko separate kr ke support kro
ahsa he bacho wala behaviour raha #SidNaaz fans ka ke chemistry sid and sana ki achi nai lagti kisi aur k sath tu wo apna charm kho dein gan

kam tu karna ha ab
ghar tu nahi bhett sakte humari tara nakamay ho ke
Twitter se bahar 1 dunia ha
jo boht khoobsurat ha
jahan #SidNaaz ke ache fans han
so please logo ko judge mat kro
jis ne #BB14 dekhna ha dekhne do

Ab sid and sana apne Kam ki waja se alag fan base banain gen

Support krna ha ache positive way mein kro ✌
Grow up All ✌
You can follow @SaraSpeakz.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: