โžด ๐’„๐’๐’๐’•๐’‰๐’†๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’”๐’‰๐’๐’–๐’๐’… ๐’˜๐’†๐’‚๐’“ ๐’ƒ๐’‚๐’”๐’†๐’… ๐’๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‚๐’—๐’‚๐’•๐’‚๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’

๐’•๐’‰๐’“๐’†๐’‚๐’…โœจ
๐Ÿ”ฅ๐’‡๐’Š๐’“๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐–ˆ๐–๐–Ž๐–‘๐–‘ ๐–”๐–š๐–™๐–‹๐–Ž๐–™๐–˜
๐Ÿ”ฅ๐’‡๐’Š๐’“๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐–ˆ๐–๐–Ž๐–‘๐–‘ ๐–”๐–š๐–™๐–‹๐–Ž๐–™๐–˜
๐Ÿ”ฅ๐’‡๐’Š๐’“๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐–•๐–†๐–—๐–™๐–ž ๐–‹๐–Ž๐–™๐–˜
๐Ÿ”ฅ๐’‡๐’Š๐’“๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐–•๐–†๐–—๐–™๐–ž ๐–‹๐–Ž๐–™๐–˜
๐Ÿ”ฅ๐’‡๐’Š๐’“๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„ ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’†๐’Ž

๐–—๐–†๐–“๐–‰๐–”๐–’
๐Ÿƒ๐’†๐’‚๐’“๐’•๐’‰ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต๐˜ด
๐Ÿƒ๐’†๐’‚๐’“๐’•๐’‰ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต๐˜ด
๐Ÿƒ๐’†๐’‚๐’“๐’•๐’‰ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต๐˜ด
๐Ÿƒ๐’†๐’‚๐’“๐’•๐’‰ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต๐˜ด
๐Ÿƒ๐’†๐’‚๐’“๐’•๐’‰ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„ ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’†๐’Ž

๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ง๐˜ช๐˜ต๐˜ด
๐ŸŒฌ ๐’‚๐’Š๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’- ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐œ๐ก๐ข๐ฅ๐ฅ ๐จ๐ฎ๐ญ๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ
๐ŸŒฌ ๐’‚๐’Š๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐œ๐ก๐ข๐ฅ๐ฅ ๐จ๐ฎ๐ญ๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ
๐ŸŒฌ ๐’‚๐’Š๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’- ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐จ๐ฎ๐ญ๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ
๐ŸŒฌ ๐’‚๐’Š๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’- ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ฒ ๐จ๐ฎ๐ญ๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ
๐ŸŒฌ ๐’‚๐’Š๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’- ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„ ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’†๐’Ž

๐ซ๐š๐ง๐๐จ๐ฆ ๐จ๐ฎ๐ญ๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ
๐ŸŒŠ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐’ธ๐’ฝ๐’พ๐“๐“ ๐‘œ๐“Š๐“‰๐’ป๐’พ๐“‰๐“ˆ
๐ŸŒŠ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐’ธ๐’ฝ๐’พ๐“๐“ ๐‘œ๐“Š๐“‰๐’ป๐’พ๐“‰๐“ˆ
๐ŸŒŠ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’‡๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’๐’†

๐“…๐’ถ๐“‡๐“‰๐“Ž ๐‘œ๐“Š๐“‰๐’ป๐’พ๐“‰๐“ˆ
๐ŸŒŠ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„๐’–๐’๐’Š๐’๐’†

๐“…๐’ถ๐“‡๐“‰๐“Ž ๐‘œ๐“Š๐“‰๐’ป๐’พ๐“‰๐“ˆ
๐ŸŒŠ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“ ๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ - ๐’Ž๐’‚๐’”๐’„ ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’†๐’Ž

๐“‡๐’ถ๐“ƒ๐’น๐‘œ๐“‚ ๐‘œ๐“Š๐“‰๐’ป๐’พ๐“‰๐“ˆ
You can follow @avqtqr.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword โ€œunrollโ€ to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: