1 / פרסום ראשון במהדורה ב- @newsisrael13: המבצע הישראלי להצלת אדריכלית היחסים בין ישראל לסודאן. כל הפרטים של הסיפור המרתק והטראגי הזה בשרשור הבא. שווה לקרוא 👈👈👈
2 / ביום שני בבוקר המריא מנמל התעופה בן גוריון מטוס מנהלים קטן. היעד – חרטום בירת סודאן. הטיסה הזאת הייתה נשארת חשאית אילמלא המסלול החריג של המטוס נקלט במכ"מים של יישומוני המעקב אחרי מטוסים באינטרנט ומעורר סקנות רבה אצל רבים בישראל ובסודאן
3 / ביום ראשון בפתח ישיבת הממשלה סיפר ראש הממשלה נתניהו כי שוחח עם מנהיגי סודן עבד אל-פתאח אל-בורהאן, איחל לו עיד אל פיטר שמח ודיבר עמו על חיזוק היחסים. אבל בַּשיחה שבין נתניהו לְשליט סודן היה ככל הנראה נושא נוסף – מצבה הבריאותי של הדיפלומטית נג'ווה גדהלדם
4 / גדהלדם היתה היועצת המדינית של נשיא אוגנדה מוסוויני ומקורבת מאוד גם לשליט הסודני. לפני חצי שנה היא היתה זוֹ שהחלה לטוות את הקשרים החשאיים שהובילו לפגישה בין נתניהו לשליט הסודני בחודש פברואר באנטבה שבאוגנדה
5 / לפני כמה ימים גדהלדם נדבּקה בנגיף קורונה וּמַצבה הידרדר. לפי מקורות זרים בישראל החליטו להתגייס כדי לנסות ולהציל אותה. "היא היתה דיפלומטית מעולה שבזכותה נוצרו היחסים בין ישראל לסודאן", סיפר עו"ד ניק קאופמן – מי שעבד עם גדהלדם על חילופי המסרים הראשונים בין נתניהו לאל-בורהאן
6 / על המטוס שנחת בחרטוּם היה צוות רפואי, ציוד וּתרופות לְטיפול בּקורונה וכן גורם ישראלי בכיר שעוסק בּיחסים עם סודן. בּתחילה חשבו להטיס את גדה-הלדם לטיפול רפואי בישראל, אבל אז התברר שמצבה קריטי ואינו מאפשר זאת
7 / היום, עשרים וְארבע שעות לאחר שהמטוס שב לישראל - היגיעה הַבּשורה הקשה לירושלים – וירוס הקורונה הכריע את אדריכלית היחסים בין ישראל לסודאן. סוף
You can follow @BarakRavid.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: