Tahun ni kita bayar zakat guna online je. Norma baharu. Boleh guna online banking atau terus kepada pusat2 zakat (rujuk link dalam thread). Aku pilih Maybank semestinya.

[Thread]
Johor

RM7.00: Beras Super Tempatan
RM10.00: Selain daripada jenis Beras Super Tempatan seperti Beras Import (Beras Wangi, Beras Basmathi) dan seumpamanya
https://onlinepayment.johor.gov.my/ 
Kedah

RM5.00: Beras Super Tempatan (10-15% hancur)
RM7.00: Beras Super Spesial Tempatan 5%
RM14.00: Beras Super Import, Beras Perang, Beras Pulut, Beras Wangi, Herba Poni
RM21.00: Jenis Beras Basmathi, Beras Jepun, Beras Merah
https://jom.zakatkedah.com.my/ 
https://asnafcare.com.my/ 
Melaka

RM7.00: Beras Super Special Tempatan 5%
RM10.00: Beras Import seperti Beras Wangi, Beras Basmathi dan seumpamanya
https://pay2.izakat.com/online_payment/fitrah
Negeri Sembilan:

RM7.00/seorang
https://www.zakatns2u.biz/fitrah/ 
Perak

RM7.00: Beras Super Special Tempatan 5%
RM14.00: Beras Putih Import, Beras Perang, Beras Pulut, Beras Wangi, Herba Poni
RM21.00: Jenis Beras Basmathi, Beras Jepun, Beras Merah
https://ezakat.maiamp.gov.my/v4/ 
Perlis

RM7.00/seorang
https://bit.ly/zakatperlis 
Pulau Pinang

RM7.00/RM16.00 seorang
http://www.zakatpenang.com 
Selangor

RM7.00: Jenis beras Super Tempatan Gred A
RM14.00: Beras putih import, beras perang, beras pulut, herba ponni, beras wangi
RM21.00: Beras basmathi, beras jepun, beras merah
https://fpx.zakatselangor.com.my/ 
Terengganu

RM7.00/seorang
http://www.maidam.gov.my 
Sabah

RM6.00: Beras Putih Myanmar 15% Hancur (bagi golongan yang terkesan dengan PKP & COVID-19)
RM7.50: Beras Putih Vietnam 5% Hancur (bagi golongan yang kurang terkesan dengan PKP & COVID-19)
https://appszakat.sabah.gov.my/zakatfitrah.php 
Sarawak

RM7.00/seorang
https://pelanggan.tbs.org.my/ 
Wilayah Persekutuan

RM 5.00/RM7.00 seorang
Beras Super Tempatan Gred A. Pembayar zakat Wilayah Persekutuan boleh memilih untuk membayar antara dua kadar tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing.
http://www.zakat2u.com.my 
This thread is compiled and brought to you by #TSIgroup
You can follow @AlaudinAAziz.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: