THREAD OVER DE ARMEENSE GENOCIDE🇦🇲
#ArmenianGenocide
Elk jaar, op 24 april, herdenken Armeniërs, Assyriërs, Arameeërs en Grieken samen de genocide van onze voorouders, gepleegd door de Ottomaanse Turken. Dit jaar is het 105 jaar geleden dat deze tragische gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Om beter te begrijpen hoe alles begonnen is, ga ik kort uitleggen wat de situatie voor 1915 eruit zag.
Armenië is een klein landje (iets kleiner dan België) gelegen in Eurazië met als buurlanden Turkije, Georgië, Iran & Azerbeidzjan. Het was oorspronkelijk een onafhankelijke koninkrijk genaamd Urartu. Armenië is een van de oudste landen. De geschiedenis gaat terug tot ong 1500 v.C
Tijdens de oudheid behoorde Armenië tot het Perzische rijk. Het werd terug onafhankelijk en behoorde dan weer vanaf 165 na Christus tot het Romeinse Rijk, in schommelende wegen dus. In 301 werd Armenië het eerste officiële christelijke land, 10 jaar voor Rome nog.
Armenië was heeel groot vroeger maar door de geschiedenis heen heeft zij veel stukken grond verloren, zelfs tot de middelandse zee.
In 1454 behoorde een deel van Armenië tot het Ottomaanse Rijk. Natuurlijk waren het geen perfecte tijden maar Armeniërs leefden in (relatieve) vrede met de Ottomanen. Ze hadden hoge titels en deze werden gerespecteerd. Zelfs een stukje van de handel was in handen van Armeniërs.
In 1908 kwamen de Jonge Turken op. Dat was de bijnaam voor een groep Turkse officieren die de Turkse sultan wilden afzetten en een staatsgreep wilden plegen. Zij hadden één doel voor ogen: een moderne, seculiere Turkije zonder andere etniciteiten.
Toenmalige president Attaturk steunde dit idee, al kwam hij niet goed overeen met de Jonge Turken. Drie figuren die wel een belangrijke rol speelden bij de voorbereiding van deze massamoord waren de drie pasja’s, Enver, Talaat en Djemal.
Op 24 april 1915, 105 jaar geleden begon de Armeense genocide. Op deze dag werden ongeveer 250 intellectuelen opgepakt & later ook vermoord in Istanboel. Deze mensen waren zeer belangrijk voor de Armeense literatuur, wetenschap, muziekcultuur etc…
Voor diegen die niet zouden weten wat een genocide is: het is een massamoord met als doel om een hele volk uit te roeien. Deze werd georganiseerd door de extreem nationalistisch groep de Jonge Turken.
De genocide werd in verschillende fases gedaan, tijdens en na de eerste WO.
Eerst werden alle mannen meegenomen & vervolgens werden alle vrouwen, kinderen & ouderen gedeporteerd uit Turkije naar het Syrisch woestijn. Er bevonden zich diefstallen, verkrachtingen en moorden voor onderweg. Met tekort aan voedsel, water en medische zorg.
Uiteindelijk hebben 1,5 miljoen Armeniërs het niet gehaald. Natuurlijk waren het niet alleen Armeniërs en spreekt men ook over de Griekse & Assyrische genocide, omdat er van deze christelijke volkeren ook heel veel slachtoffers zijn gevallen.
Samen met de Armeniërs delen Assyriërs, Arameeërs en Grieken dezelfde pijn. Samen met de anderhalf miljoen Armeense slachtoffers vielen er van 750.000 tot miljoen Griekse slachtoffers en 250.000 tot half miljoen Assyrische.
Tot op de dag van vandaag wordt deze genocide niet erkent en zelf ontkent door vele landen o.a. turkije zelf. Zelfs turkse historici hebben dit onderzocht (bv. Taner Akcam) maar die worden verbannen door hun “controversiële uitspraken” door de huidige regering.
Dit is een lijst met landen die de Armeense genocide hebben erkend. De tweede kaart toont de Armeense diaspora. Overlevenden van de genocide hebben zich gevestigd in verschillende landen, verspreid over heel de wereld!
Elk jaar wordt dat over heel de wereld herdenkt & in de hoofdstad Yerevan gaan mensen uren lang aanschuiven om een bloem te zetten bij de eeuwige vlam in Tsitsernakaberd, het herdenkingsmonument.
Vandaag de dag is de situatie in Armenië nog steeds onrustig. Behalve het feit dat er zoveel gronden zijn afgenomen, kerken zijn verbrand etc, is er nu een (koude) oorlog bezig met Azerbeidjan om Nagorno-Kharabakh, dat inmiddels een onafhankelijke staat is genaamd, Artsakh.
Azerbeidzjan beweert dat het hun grondgebied is terwijl het altijd bewoont is geweest door etnische Armenen, met Armeense cultuur en kerken en Azeribeidjan pas in de 20e eeuw is gesticht door Stalin. Deze oorlog was van 1991-1994 waarbij de bevolking van Artsakh zijn onafh. won
Wij zullen ons geschiedenis nooit vergeten! WE REMEMBER AND DEMAND er is veel van ons cultuur en land afgenomen, maar nog steeds is het belangrijkste wat we vragen de erkenning! Zonder de geschiedenis te kennen en te erkennen komen we nergens.
Er zijn Turken en Koerden die dit erkennen en respect tonen. Zij hebben wederzijds respect terug! Maar Turkije ontkent het en zegt dat het gebeurde tijdens een oorlog, minder slachtoffers waren, niet genoeg bewijs...
Er is GENOEG bewijsmateriaal
Kortom hoop ik dat de geschiedenis zich nooit meer zal herhalen. Daarom is het belangrijk dat wij allemaal goed geïnformeerd zijn om de fouten die in het verleden zijn gemaakt niet meer te laten gebeuren & may God bless al de onschuldige slachtoffers 🙏🏻🕊✨
You can follow @elmovsi.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: